Tilslutningspriser og gebyrer

Skal du bygge nyt hus med nye installationer eller udvide din nuværende elinstallation? Her kan du se tilslutningspriserne for både private og erhverv.

Vil du se en beskrivelse af de enkelte priskategorier, kan du læse mere om det i vores Tilslutningsbestemmelser, som du finder her

 LeveringsomfangEkskl. moms kr.Inkl. 25% moms kr.
 Parcel- og fritidshuse (grundinstallation)    14.800,0018.500,00 
 Pr. ampere udover 25 ampere    1.100,001.375,00 
 Øvrige installationer (grundinstallation)      14.800,0018.500,00 
 Pr. ampere udover 25 ampere 1.100,001.375,00 
 Ladestandere til og med 50kW opstillet i det offentlige rum, pr. ampere   525,00656,25 
 Tæt/lav boligbebyggelse og rækkehuse (grundinstallation) (max. 2 etager) 11.750,0014.687,50 
 Lejligheder (grundinstallation) (boliger i bygninger med mere end to etager)   9.750,0012.187,50 
 Ungdoms-, ældre og plejeboliger < 65 m2 (grundinst.) 5.130,006.412,50 
 Enfasede installationer mindre end 1 kW* (Max. 6 ampere). Anvendelse forudsætter, at der kan tilsluttes eksisterende elanlæg uden omkostninger   1.710,002.137,50 
Udvidelse af bestående installation, pr. ampere (A) (erhverv) 1.100,001.375,00 
 Udvidelse af bestående installation, pr. kilowatt (kW) (erhverv) 1.760,002.200,00 
Nullingstilladelse7.000,008.750,00 

En grundinstallation svarer til 25 ampere.

*Anvendelsen kræver accept fra Evonet inden tilslutning og forudsætter, at der kan tilsluttes eksisterende elanlæg uden omkostninger. Er der ikke eksisterende elanlæg til rådighed, betales der standard-tilslutningspris ud fra kategorien "Øvrige installationer".

Tilslutningsbidraget for samtlige kategorier betales forud for arbejdets påbegyndelse.

Ved etablering af elforsyning i udstykningsområder, herunder særligt for boliger, parcel- og fritidshuse, vil tilslutningsbidraget for samtlige grunde blive opkrævet forud for arbejdets påbegyndelse jf. netselskabets gældende tilslutningspriser. Beløbet opkræves hos den, som udstykker.

I øvrigt henvises til Evonets gældende leveringsbestemmelser, tilslutningsbestemmelser og øvrige standardvilkår. 

Metodegodkendelser: Du kan finde listen over Evonets metodegodkendelser på Forsyningstilsynets hjemmeside her.

Se tilslutningspriser pr. 1. januar 2019

Se historiske tilslutningspriser

Gebyrer pr. 1. januar 2016

Alle nævnte priser er inkl. moms (momsfri*: prisen er ikke tillagt moms) 

Overskridelse af betalingsfrister

Renter beregnes for restanceperioden. 

Der beregnes renter iht. renteloven - dvs. renten følger Nationalbankens udlånssats plus 8% i restanceperioden, se mere her.

GebyrBeløb eskl. moms kr.Beløb inkl moms kr.
Fra netselskab til kunde
 
 
Betalingsaftale 1100,00Momsfrit 
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1.100,001.375,00 
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op135,00168,75 
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 elmåler550,00687,50 
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 elmålere950,001.187,50 
Nedtagning af elmåler575,00 718,75
Oprettelse af mikro VE-anlæg1.200,00 1.500,00
Rykker til kunde ved for sen betaling 1, 2100,00Momsfrit 
For sen betaling fra erhvervskunde 1, 3310,00Momsfrit 
Forsendelse af elmåler165,00206,25 
Fra netselskab til elhandler via datahub
 
 
Aflæsningsbesøg240,00300,00 
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)400,00500,00 
Fjernbetjent afbrydelse150,00187,50 
Fjernbetjent genåbning200,00250,00 
Fogedforretning, udkørende 4350,00437,50 
Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed ved udkørende fogedforretning (efter regning)Efter regningEfter regning 
Genåbning400,00500,00 
Genåbning uden for normal arbejdstid800,001.000,00 
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter regning)Efter regningEfter regning 
Målerundersøgelse på stedet350,00 437,50
Nedtagning af elmåler575,00718,75 
Genopsætning af nedtaget elmåler550,00687,50 
Rykker for manglende selvaflæsning70,0087,50 
Skønnet aflæsning65,0081,25 
Fra netselskab direkte til elhandler
 
 
For sen betaling fra elhandler 1, 3310,00Momsfrit 
Rykker til elhandler ved for sen betaling 1, 2100,00Momsfrit 

OBS

  1. Gebyrerne er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.
  2. Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.
  3. Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.
  4. Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed, som er indeholdt i selvstændigt gebyr.
keyboard_arrow_up