Retningslinjer for fakturering af udført arbejde for Evonet

Priserne er gældende fra 1. januar 2017 og indeholder arbejdsløn og kørsel.

Sikringer faktureres særskilt og er ikke indeholdt i prisen.

Hvis opgaven indeholder transport med færge, broafgift eller andre udgifter, er det en specialopgave. Prisen (opgaven) aftales i alle tilfælde med driftsvagten inden udførelse - se pkt. 1.

Udskiftning af stikledningssikringer

Udskiftning af stiksikringer må foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed efter nærmere aftale med Netselskabet.

Evonet skal ALTID kontaktes, når udskiftningen foretages på baggrund af fejl forsaget af elnettet.

  1. Installatøren kontakter driftsvagten på 7518 8279
  2. Driftsvagten godkender opgaven og giver installatøren et ordrenummer
  3. Når fakturaen sendes, skal ordrenummer påføres. Hvis ikke ordrenummer er påført, afvises fakturaen. Ydermere skal oplysning om målernummer, tidspunkt, sikringsstørrelse og årsag til udskiftning fremgå

Evonet skal IKKE kontaktes, når udskiftningen foretages på baggrund af fejl forsaget af kundens installation. Stiksikringsudskiftningen betales af kunden i overensstemmelse med netselskabets takster.

Bemærk, at en ny isat sikring ikke må være større end den sikring, den erstatter. Alle tre sikringer skal skiftes.

Kilde: Tilslutningsbestemmelserne pkt. 2.3.3 og 3.1.10

 Inden for normal arbejdstid:                            Kr.670,00 
 Uden for normal arbejdstid:   Kr.1.445,00 
 Skift af stikledningssikringer i forbindelse med etablering af tarifsikring*: Kr.250,00 
  

Alle priser er ekskl. moms

*I forbindelse med skift af stikledningssikringer, hvor der etableres tarifsikring, er det acceptabelt at sende en samlet faktura pr. kvartal - Husk at angive referencenumre samt dokumentation for fakturaens størrelse.

Faktura for reparationer sendes til:

Evonet A/S
Ordre nr. XXXX (oplyses af driftsvagten)
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

CVR nr. 25154150

EAN nr. 579 000 168684 0

Kontakt os på 7518 7000, hvis du skal anmelde en fejl.

Retningslinjer for fakturering til Evonet pr. 1. januar 2019

keyboard_arrow_up