Ledningsoplysninger

Skal du i gang med at grave i jorden? Så har du brug for et overblik over, hvilke kabler og ledninger der ligger i jorden ved din matrikel. Du kan hente oplysningerne her – og i øvrigt få gode råd med på vejen. Det er altid en god ide at tjekke, hvad der ligger i jorden, INDEN du begynder at grave. 

LER står for Ledningsejerregistret. I LER kan du få indblik i, hvilke kabler der ligger ved din grund. Du kan bl.a. få oplysninger om:

  • højspændingskabler
  • lavspændingskabler
  • stikkabler (kun vejledende)

Ledningsoplysningerne er gyldige i 30 dage fra den anførte dato. Oplysningerne er kun gyldige, hvis de er indhentet igennem LER eller kommer fra Evonet, og hvis de drejer sig om det specifikke område, hvor der graves. Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at skrive til os. Vi hjælper dig gerne på vej, så du undgår at grave kabler over.

Gå til ledningskortet

Skriv til os her

Ledningskortet er en interaktivt serviceinfo.

Det er kun vejledende i forbindelse med de opslag, du laver på en specifik adresse. Der kan være fejlplaceringer af ledningerne på kortet.

Send derfor altid en ansøgning om ledningsoplysninger til os. 

Ansøg om ledningsoplysninger

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal grave i nærheden af kabler?

Skal du grave i nærheden af vores elanlæg, er det vigtigt, at du kontakter os. Hvis uheldet er ude, kan der ske både person og/eller materiel skade. Det kan være livsfarligt at beskadige et elanlæg, så det er vigtigt, at du kender til de forholdsregler og den generelle sikkerhed omkring elanlæg. Du kan læse mere i folderen Pas på ledningerne og livet.

Kabelpåvisning skal bestilles senest 3 dage før gravestart via denne bestillingsformular


Respektafstand

Hvis du vil grave tættere på kablet end 1,0 meter til hver side af kablet, skal det ske med håndkraft. Angivelsen af kablerne på tegningerne vil være vejledende, så det er vigtigt at respektere en fornuftig afstand til kablerne.

 

Kontakt os, hvis skaden sker

Hvis du har beskadiget Evonets elanlæg, er det vigtigt, at du kontakter os, så vi hurtigst muligt kan få udbedret skaden. Vær opmærksom på at respektafstanden på 10 meter til et overgravet kabel skal overholdes af sikkerhedsmæssige årsager.

Ved beskadigelse af vores elanlæg kontakt os på 7518 8279.
 


Vær opmærksom på din og andres sikkerhed

Det kan være livsfarligt at beskadige elanlæg. Derfor er det vigtigt, at du overholder de skrevne sikkerhedsregler. Du kan læse om sikkerhed i folderen Pas på ledningerne og livet

 

Private elkabler

Du skal være opmærksom på, at du ejer det kabel, der går fra kabelskabet eller transformerstationen og ind til din ejendom. Evonet er derfor ikke vidende om den nøjagtige placering af kablet. På tegningerne er kablet blot tegnet for at illustrere, hvilket skab eller transformerstation du forsynes fra.

Hvis du ønsker at få opmærket den nøjagtige placering af dit private kabel, kan du bruge denne bestillingsformular
Vi kan komme ud og hjælpe dig med at få markeret placering af kablet efter aftalt pris. Prisen kan ses her


For entreprenører

Er du entreprenør, har du pligt til at søge graveområdet i LER inden opstart. Det er også dit ansvar, at tegninger i farver og følgebrev forefindes, hvor der arbejdes.

Gyldighed af tegninger

Hvis der går mere end én måneder, fra tegningerne er lavet, til gravearbejdet påbegyndes, kan der være sket ændringer på ledningsnettet. Derfor skal der bestilles nye tegninger. Du kan se datoen på tegningerne.

Her kan du skrive til os, hvis du har spørgsmål vedr. ledningsoplysninger

keyboard_arrow_up