Bestilling af kabelpåvisning

Skal du grave i nærheden af vores elanlæg, er det vigtigt, at du kontakter os. Hvis uheldet er ude, kan der ske både person og/eller materiel skade. Det kan være livsfarligt at beskadige et elanlæg, så det er vigtigt, at du kender til de forholdsregler og den generelle sikkerhed omkring elanlæg. Du kan læse mere i folderen Pas på ledningerne og livet.

Evonet vil gerne hjælpe dig med kabelpåvisning. Dette skal bestilles senest 10 dage før gravestart via denne bestillingsformular

Private elkabler

Du skal være opmærksom på, at du ejer det kabel, der går fra kabelskabet eller transformerstationen og ind til din ejendom. Evonet er derfor ikke vidende om den nøjagtige placering af kablet. På tegningerne er kablet blot tegnet for at illustrere, hvilket skab eller transformerstation du forsynes fra.

Hvis du ønsker at få opmærket den nøjagtige placering af dit private kabel, kan du bruge denne bestillingsformular
Vi kan komme ud og hjælpe dig med at få markeret placering af kablet efter aftalt pris. Prisen kan ses her


Vær opmærksom på din og andres sikkerhed

Det kan være livsfarligt at beskadige elanlæg. Derfor er det vigtigt, at du overholder de skrevne sikkerhedsregler. Du kan læse om sikkerhed i folderen Pas på ledningerne og livet

 

Kontakt os, hvis skaden sker

Hvis du har beskadiget Evonets elanlæg, er det vigtigt, at du kontakter os, så vi hurtigst muligt kan få udbedret skaden. Vær opmærksom på at respektafstanden på 10 meter til et overgravet kabel skal overholdes af sikkerhedsmæssige årsager.

Ved beskadigelse af vores elanlæg kontakt os på 7518 8279.
 


For entreprenører

Er du entreprenør, har du pligt til at søge graveområdet i LER inden opstart. Det er også dit ansvar, at tegninger i farver og følgebrev forefindes, hvor der arbejdes.

Du kan bestille en kabelpåvisning her 

Gyldighed af tegninger

Hvis der går mere end én måneder, fra tegningerne er lavet, til gravearbejdet påbegyndes, kan der være sket ændringer på ledningsnettet. Derfor skal der bestilles nye tegninger. Du kan se datoen på tegningerne.

Her kan du skrive til os, hvis du har spørgsmål vedr. ledningsoplysninger

keyboard_arrow_up