Beskæring af træer eller buske ved Evonets anlæg

Nogle steder kan træer eller anden beplantning komme i berøring med vores elanlæg. Det kan f.eks. være træer, der kommer for tæt på luftledninger, eller hvis du overvejer at plante noget, som kan komme i vejen for et anlæg, når det vokser op. Det kan også være, at du ser en fejl eller en skade på et af vores anlæg. I de tilfælde vil vi meget gerne have besked. Vi har desuden samlet nogle gode råd og anvisninger her.

Beskæring af træer ved elanlæg

Det skal altid være muligt for vores teknikere at komme til de elanlæg, vi har i vores netområde. Det er nødvendigt, så vi kan opretholde den høje forsyningssikkerhed i elnettet. Det betyder, at vi skal kunne åbne en evt. dør ind i anlægget og generelt have mulighed for at komme til elanlægget. Ejeren af grunden og jorden skal altid sørge for, at der er adgang ved at beskære træer og buske ved elanlægget. 

Er der grene, der rører luftledningerne?

Hvis du kan se, at der er træer, der vokser ind over luftledningerne, så kontakt os hurtigst muligt. Så sørger vi for, at der kommer én ud og beskærer træerne. Vigtigt: Begynd aldrig selv at beskære træer i nærheden af luftledninger.

Hvis du har set en skade på et af vores anlæg (kabelskabe, stationer eller andet), vil vi meget gerne have dig til at melde det ved at udfylde formularen nedenfor eller ringe til os på 75 18 82 79.

Støj i elnettet

Hvis der er støj i elnettet, kan vi ikke lave fjernaflæste målinger i det forstyrrede område. Det betyder, at kunder, der bor i det påvirkede område, kan risikere fejl på elregningen. Vi vil meget gerne hjælpe med fejlfinding og rådgivning, men det er dig som elkunde, der er forpligtet til at afhjælpe problemet, fordi det skyldes dine egne elektriske produkter. 

Du kan se mere omkring støj på elnettet her


Her kan du skrive til os, hvis du har spørgsmål vedr. beskæring i nærheden af Evonets anlæg

keyboard_arrow_up