Fejlmeld skader på elnettet

Nogle steder kan træer eller anden beplantning måske komme i berøring med vores elanlæg. Det kan f.eks. være træer, der kommer for tæt på luftledninger, eller hvis du overvejer at plante noget, som kan komme i vejen for et anlæg, når det vokser op. Det kan også være, at du ser en fejl eller en skade på et af vores anlæg. I de tilfælde vil vi meget gerne have besked. Vi har desuden samlet nogle gode råd og anvisninger her.

Beskæring af træer ved elanlæg

Det skal altid være muligt for vores teknikere at komme til de elanlæg, vi har i vores netområde. Det er nødvendigt, så vi kan opretholde den høje forsyningssikkerhed i elnettet. Det betyder, at vi skal kunne åbne en evt. dør ind i anlægget og generelt have mulighed for at komme til elanlægget. Ejeren af grunden og jorden skal altid sørge for, at der er adgang ved at beskære træer og buske ved elanlægget

Er der grene, der rører luftledningerne?

Hvis du kan se, at der er træer, der vokser ind over luftledningerne, så kontakt os hurtigst muligt. Så sørger vi for, at der kommer én ud og beskærer træerne. Vigtigt: Begynd aldrig selv at beskære træer i nærheden af luftledninger.

Hvis du har set en skade på et af vores anlæg (kabelskabe, stationer eller andet), vil vi meget gerne have dig til at melde det ved at udfylde formularen nedenfor eller ringe til os på 75 18 82 79.

Støj i elnettet

Hvis der er støj i elnettet, kan vi ikke lave fjernaflæste målinger i det forstyrrede område. Det betyder, at kunder, der bor i det påvirkede område, kan risikere fejl på elregningen. Vi vil meget gerne hjælpe med fejlfinding og rådgivning, men det er dig som elkunde, der er forpligtet til at afhjælpe problemet, fordi det skyldes dine egne elektriske produkter.

Du kan læse mere om støj på elnettet her


Her kan du skrive til os, hvis du har spørgsmål vedr. fejlfinding og anlæg

Giv et Praj

​Du kan hjælpe os med at sikre hurtig udbedring.

Evonet har tilmeldt sig den landsdækkende app ’Giv et Praj’, som flere energi- og forsyningsselskaber samt kommuner bruger til at gøre det lettere for kunder og borgere at indberette fejl og mangler.
 
Med app’en ’Giv et Praj’ kan du give os direkte og hurtig besked, hvis du opdager fejl og mangler på vores anlæg og installationer. Da vi er meget interesserede i, at vores kabelskabe og forsyningsanlæg er i så god en stand som muligt – både i forhold til sikkerhed, funktion og fremtoning - er det rigtig godt med hjælp til at sætte hurtigt ind, hvis der opstår fejl.
 
Med app’en giver du et praj, der består af et foto med GPS-koordinater, som du tager af tingen eller hændelsen og derefter tildeler en kategori samt en tilhørende (valgfri) kommentar. Jo bedre foto og beskrivelse, jo lettere har vi ved at reagere på det. 'Giv et Praj' bruger din smartphones GPS til at lokalisere dit praj, bestemme modtageren og vise din placering på et kort. Er placeringen ikke korrekt, kan du selv ændre den i kortet.

Er du installatør? Så ser du problemet før os

Som installatør er du ofte i berøring med vores forsyningsanlæg og anlægsdele f.eks. i forbindelse med tilslutning af et stikkabel i et forsyningsskab. Hvis du opdager en fejl under dit arbejde eller på anden vis, vil vi meget gerne høre fra dig. Her er app’en ’Giv et Praj’ et både effektivt og hurtigt middel.

keyboard_arrow_up