Elinstallation og elmåler

Skal du tilmelde en ny installation i Evonets område? Så skal du udfylde en installationsblanket.
Find installationsblanketten fra Dansk Energi her

Her på siden kan du finde informationer om de udfordringer, du møder ude hos kunderne. Vi har besvaret nogle af de oftest stillede spørgsmål vedr. installationen i det hele taget. Finder du ikke svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at skrive til os her

Fejl i installationen

Der kan ske forskellige fejl i installationen, hvor kunder retter henvendelse til en elinstallatør. Vi har herunder samlet de mest almindelige spørgsmål og svar til elinstallatøren.

 • Elmåleren er brændt, bortkommet eller beskadiget - hvad skal jeg gøre?
  Elmåleren skal skiftes, og du skal indsende en installationsblanket på et målerskift. Du skal på blanketten angive en årsag til målerskiftet. Du kan finde installationsblanketten her.
 • Der er en fejl i forsyningsnettet – det er derfor, installationen fejler 
  Hvis fejlen ikke ligger i selve installationen - fx en sprunget stikledningssikring eller lignende - kan det skyldes en fejl i elnettet. I så fald skal du kontakte vores Driftvagt på 7518 8279.
 • Spændingskvaliteten
  Grænserne for spændingsniveauet er: forsyningsspændingen +/- 10% svarende til 207 Vac – 253 Vac pr. fase målt i installationens forsyningspunkt (typisk skab/station). Har du spørgsmål vedr. spændingskvalitet, skal du være velkommen til at skrive til os her. Vi kan foretage en logning af spændingskvaliteten, men af kapacitetsmæssige årsager kan der være ventetid på at få opgaven udført – se prisen på logning her.
 • Er det elmåleren, der fejler?
  Har du mistanke om, at der kan være en fejl på elmåleren? Se spørgsmål og svar vedr. elmåleren her, eller hent vejledning til de forskellige elmålere her.
 • Skal en elmåler flyttes?
  Som elinstallatør må du altid gerne selv flytte elmåleren, hvis den er til direkte måling til og med 63 ampere, og der er indsendt en installationsblanket. Er elmåleren over 63 ampere, skal du indsende en installationsblanket og så kommer vi ud og flytter elmåleren efter nærmere aftale. Hvis du er i tvivl om reglerne i forhold til placeringen af elmåleren, kan du se reglerne her i vores tilslutningsbestemmelser.
 • Må jeg som elinstallatør demontere en elmåler?
  Ja det må du gerne, så længe du demonterer elmåleren med henblik på at nedlægge forbrugsstedet. Herefter sender du elmåleren til vores målerlager: Evonet A/S, att. Målerlageret, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N. Vi skal modtage elmåleren senest 5 dage efter demonteringen.

  Der skal vedlægges en kopi af installationsblanketten ved elmåleren til brug for identifikation af sagsnummer og tilhørsforhold. Installationen vil først blive nedlagt, når elmåleren er modtaget.

  Bemærk:
  Ved transformermåling bedes du kontakte os inden for udlæsning af data. Du kan ringe til os på 7518 7000. 

Her kan du skrive til os, hvis du har spørgsmål vedr. elinstallation og elmåler

keyboard_arrow_up