Aftaler og vilkår

Tilslutningsbestemmelserne gælder fra den 1. april 2016

Tilslutningsbestemmelserne er Evonets regler for tilslutning til og brug af distributionsnettet.

Download Tilslutningsbestemmelserne

Retningslinjerne gælder fra den 1. januar 2020

Retningslinjerne er et tillæg til de af netselskabet udarbejdede bestemmelser vedrørende tilslutning til og brug af distributionsnettet.

Download Retningslinjerne 2020 gældende fra 1. januar

Download Retningslinjerne 2017 gældende til 31-12-2019.

Fællesregulativet

Fællesregulativet er udarbejdet med hjemmel i Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, hvorefter elinstallatøren skal følge de af netselskabet givne anvisninger med hensyn til udførelsen af bestemte arbejder.

Download Fællesregulativet

Har du spørgsmål til Tilslutningsbestemmelserne, Retningslinjerne eller Fællesregulativet, er du velkommen til at ringe til Evonet på 7518 7000.

Aftale mellem Evonet og elleverandør om brug af distributionsnettet

Download Aftale mellem Evonet og elleverandør om brug af distributionsnettet.

Vilkår for serviceniveauet mellem netselskabet og elleverandør

Download Vilkår for serviceniveauet mellem netselskabet og elleverandør.

Kundeklager og tvister

Se Tilslutningsbestemmelserne

keyboard_arrow_up