Spørgsmål og svar til den nye elmåler

Læs, hvad du skal gøre, inden teknikeren kommer, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til udskiftningen og meget mere.


Hvad er fordelene ved en fjernaflæst elmåler?

Slip for selvaflæsning
Med den nye elmåler skal du ikke længere selv aflæse din elmåler en gang årligt eller aflæse elmåleren ved flytning. Den nye elmåler bliver automatisk fjernaflæst af Evonet A/S.

Følg med i dit elforbrug og spar penge
Den nye elmåler måler dit elforbrug på timebasis. Det betyder, at du kan følge dit elforbrug time for time døgnet igennem på energinet.eloverblik.dk/da-DK/Home/Info eller i nogle tilfælde hos det selskab, hvor du køber din el. Det giver dig mulighed for på sigt at blive afregnet efter den gældende timepris på el døgnet rundt, så du kan flytte dit elforbrug til de billigste timer i døgnet og derved spare penge. 

 

Hvornår bliver min nye elmåler monteret?

Du modtager et brev med posten med tidspunkt for udskiftning af din elmåler, når vi er klar til at gå i gang i dit område. I brevet står der, hvornår teknikeren fra Eltel Network kommer og udskifter elmåleren på din adresse.

Er din elmåler placeret indvendigt?
Hvis din elmåler er placeret indvendigt eller et sted, som teknikeren ikke har fri adgang til, så skal der på udskiftningstidspunktet være en myndig person til stede på din adresse for at lukke teknikeren ind.

Er din elmåler placeret udvendigt?
Hvis din elmåler er placeret udvendigt med fri og uhindret adgang, behøver du ikke være hjemme på udskiftningstidspunktet. ​


​Hvordan betjener jeg elmåleren?

Du finder vejledningen til din nye elmåler her

Hvad kan jeg se på min nye elmåler?

På elmålerens display kan du følge med i dit elforbrug. Hvis du har solceller, kan du følge øjebliksværdien af salget af strøm. Du kan også se, om der er strøm på alle tre faser og meget andet. Se elmålerens betjeningsvejledning her, hvis du vil have et hurtigt og nemt overblik over elmålerens funktioner.


​​Skal jeg gøre noget, før teknikeren kommer?

Ja. Du skal sikre, at der er fri og uhindret adgang til din nuværende elmåler og plads til, at teknikeren nemt kan skifte elmåleren. Du skal også sikre, at der er en myndig person til stede på udskiftningstidspunktet, medmindre din elmåler er placeret udvendigt med fri og uhindret adgang. Du kan læse mere om, hvor du kan se tidspunktet for udskiftning her. Her kan du se, hvordan du ændrer tidspunktet, hvis du ønsker det.

Bliver strømmen afbrudt, når den nye elmåler skiftes?

Teknikeren fra Eltel Networks forsøger under udskiftningen af elmåleren at opretholde din elforsyning, men i enkelte tilfælde kan der forekomme en kort strømafbrydelse. som du skal være forberedt på.


​​Hvorfor blinker min nye elmåler?

Lysdioderne blinker, afhængig af hvor meget strøm du bruger. Jo mere strøm du bruger, jo hurtigere blinker lysdioderne. Hvis du synes, at det er irriterende, må du gerne sætte et stykke tape, som kan fjernes, henover lysdioderne.

Hvorfor skal der opsættes en ny elmåler?

Folketinget og Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, der pålægger alle elnetselskaber at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle danske elkunder inden udgangen af 2020. Det sker som et led i den grønne omstilling.


Skal jeg betale for min nye elmåler?

Nej. Udskiftningen af elmåleren udføres og finansieres af dit netselskab, og du vil derfor ikke modtage en regning herfor.

Bemærk, at eltavlen er din og dermed dit ansvar. Der skal være 30 cm friplads i højden, 20 cm friplads i bredden og 100 cm friplads foran eltavlen, så teknikeren kan skifte elmåleren. Er der ikke den nødvendige plads til elmåleren, så er det dit ansvar at kontakte en elinstallatør, der kan lave den nødvendige friplads.

​Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til udskiftningen?

Det er Eltel Networks, der udskifter elmåleren for Evonet A/S. Det er derfor dem, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til udskiftningen eller til tidspunktet for din udskiftning. Eltel Networks kan kontaktes på 78 74 68 67 alle hverdage fra 8-16.


Hvor lang tid tager det at skifte elmåleren?

Det tager cirka 30 minutter for teknikeren at udskifte elmåleren.

Udskiftes mit målerskab også?

Nej, dit målerskab skiftes ikke, målerskabet er din ejendom.


Jeg har allerede en fjernaflæst elmåler. Skal den skiftes?

Ja. Hvis du allerede har en fjernaflæst elmåler, så vil den blive udskiftet til en ny fjernaflæst elmåler, da alle elmålere af hensyn til indsamling af data skal være af samme type.

Vejledning til din nye fjernaflæste elmåler

Du finder brugervejledningen til din nye elmåler her

keyboard_arrow_up