Priser i det tidligere Syd Energi Net område

Gældende tariffer og abonnementer

Forbrugskunder

Priser gældende fra 1/6 2018

KundekategoriMåleraflæsningsintervalForbrugstarif (øre/kWh)Forbrugsabonnement (kr./år)
Ekskl. momsInkl. momsEkskl. momsInkl. moms
CSkabelon
(Ved årligt forbrug under 100.000 kWh)
22,6228,27420525
Time
(Ved årligt forbrug over 100.000 kWh)
22,6228,271.6922.115
B - lavSkabelon
(Ved årligt forbrug under 100.000 kWh)
12,8516,06420525
Time
(Ved årligt forbrug over 100.000 kWh)
12,8516,061.6922.115
B - højTime10,5613,212.8083.510
A - lavTime3,544,422.8083.510
A - højTime2,443,052.8083.510
A0Time0,670,832.8083.510

C-Kunde: Er typisk private forbrugere samt mindre energiintensiv industri. Aftagepunktet er på 0,4 kV-niveau – typisk i et kabelskab. Grænseværdien på leveringsomfanget for denne kategori er op til 125 ampere.

B-Kunde: Er typisk større industrivirksomheder og større producerende anlæg. Aftagepunktet er på 10/0,4 eller 15/0,4 kV-niveau – typisk i en transformerstation. Grænseværdien på leveringsomfanget for denne kategori er over 125 ampere.
Er du i tvivl om din kategorisering, kan du kontakte dit elhandelsselskab.

Egenproducenter og producenter

Gældende abonnementer ekskl. moms

KundekategoriForbrugsabonnement (kr./år)
Grp. 1Grp. 2Grp. 4Grp. 5+6Skabelon
C2.3282.3282.3282.328432
B - lav2.3282.3282.3282.328-
B - høj3.4563.4563.4563.456-
A - lav3.4563.456-3.456-
A - høj3.4563.456-3.456-
KundekategoriProducent abonnement (kr./år)
Kraftværk"Vindmølle BEK 1063"
C1.608744
B - lav1.608744
B - høj2.736744
A - lav2.736744
A - høj2.736744
Kundekategori Produktionsmålerabonnement (kr./år)
Grp. 1 Grp. 2 Grp. 4 Grp. 5+6 Skabelon
Time Time Time Skbl. Time Skbl. Time Skbl.
C 984 984 984 972 984 972 984 972
B - lav 984 984 984 972 984 972 - -
B - høj 2.112 2.112 2.112 2.100 2.112 2.100 - -
A - lav 2.112 2.112 - - 2.112 2.100 - -
A - høj 2.112 2.112 - - 2.112 2.100 - -
KundekategoriRådighed (øre/kWh)
C18,01
B - lav10,61
B - høj8,35
A - lav2,83
A - høj1,74

Gældende abonnementer inkl. moms

KundekategoriForbrugsabonnement (kr./år)
Grp. 1Grp. 2Grp. 4Grp. 5+6Skabelon
C2.9102.9102.9102.910540
B - lav2.9102.9102.9102.910-
B - høj4.3204.3204.3204.320-
A - lav4.3204.320-4.320-
A - høj4.3204.320-4.320-
KundekategoriProducent abonnement (kr./år)
Kraftværk"Vindmølle BEK 1063"
C2.010930
B - lav2.010930
B - høj3.420930
A - lav3.420930
A - høj3.420930
KundekategoriProduktionsmålerabonnement (kr./år)
Grp. 1Grp. 2Grp. 4Grp. 5+6Skabelon
TimeTimeTimeSkbl.TimeSkbl.TimeSkbl.
C1.2301.2301.2301.2151.2301.2151.2301.215
B - lav1.2301.2301.2301.2151.2301.215--
B - høj2.6402.6402.6402.6252.6402.625--
A - lav2.6402.640--2.6402.625--
A - høj2.6402.640--2.6402.625--
KundekategoriRådighed (øre/kWh)
C22,51
B - lav13,26
B - høj10,44
A - lav3,54
A - høj2,18

Time: Timesmålt
Skabelon/skbl.: Måneds- eller kvartalsmålt/årsnettoafregnet.

Se Tilslutningsbestemmelser

Offentlige forpligtelser/PSO-tariffen

Elleverandørerne opkræver på vegne af staten en række afgifter, som du kan læse mere om herunder.

PSO står for Public Service Obligation dvs. offentlige forpligtelser og er en statslig afgift, som blandt andet dækker tilskud til miljøvenlig energi, forskning i miljøvenlig elproduktion samt sikring af forsyningssikkerheden. PSO-tariffen opkræves af elleverandørerne på vegne af staten og betales dermed af alle elkunder uanset geografisk placering og netselskab. Prisen fastsættes af Energinet.dk - typisk for et kvartal af gangen.

Få mere information om PSO-tariffen på energinet.dk.

Metoder til fastlæggelse af tarif og abonnement  

I henhold til elforsyningsloven skal netvirksomhedernes metoder til beregning af tarifferne for transport af elektricitet godkendes af Energitilsynet. Metoderne, der beskrives efterfølgende, er godkendt af Energitilsynet den 22. september 2015.

For Evonets vedkommende gælder det, at hovedparten af alle elmålere er fjernaflæste. 

Omkostninger indeholdt i abonnementet

Abonnementet i de enkelte tarifgrupper dækker de omkostninger, der er knyttet til målepunktet:

  • Drift og vedligeholdelse af elmålere
  • Indhentning og validering samt videreforsendelse af måledata 
  • Afskrivninger til elmålere
  • Generel administration
  • På grund af højere krav til håndtering af timeafregnede kunder samt en dyrere elmåler er abonnementet til denne gruppe højere end abonnementet for skabelonafregnede målepunkter. 

Omkostninger indeholdt i tariffen

Tariffer dækker omkostninger til drift, vedligehold, udskiftning og administration af elanlæg.  

Du finder en oversigt over omkostninger fordelt på tariftypen her

keyboard_arrow_up