Hvordan er prisen på el sat sammen?

Prisen på el er sammensat af mange forskellige poster, og det kan være svært at gennemskue, hvordan tingene hænger sammen. Men du kan inddele prisen for el i tre dele: En del går til din elleverandør – det er dem, du køber din strøm hos, og dem der sender regningen til dig. Den anden del går til staten, og den sidste del går til netselskabet - fx Evonet. Herunder kan du læse, hvordan de tre dele bliver beregnet og hænger sammen.

Sammensætningen af det du betaler på din elregning.
Baseret på gennemsnit for danske husstande Maj 2016. Kilde: Dansk Energi, Din elguide, Maj 2016.

Elleverandøren

I dag kan du frit vælge, hvem du vil købe din strøm af. Det kan du læse mere om her. Der er mange udbydere på markedet, og de tilbyder mange forskellige elaftaler og priser. Det betyder, at du kan påvirke den del af elprisen, som går til din elleverandør, da de handler din el på den nordiske børs for el, der hedder Nord Pool. For som med andre varer der handles på en børs, så vil markedsprisen på el variere efter udbud og efterspørgsel, og det påvirker den pris, du får hos din elleverandør.

Den del af regningen, der går til elleverandøren, er som regel en abonnementspris, der dækker administration, fakturaudsendelse mm. Derudover vil de opkræve prisen for de kWh-timer, du bruger på din installation. Det er den del af figuren, der er markeret med grå nuancer.

Netselskabet

Evonet er et netselskab. Det vil sige, at vi står for vedligehold og drift af elnettet, vi sikrer en høj og stabil forsyningssikkerhed i elnettet, opsætter, tilslutter og vedligeholder elmålere og installationer mm. Du kan læse mere om vores ansvarsområde her.

Vi har ansvaret for den del af elnettet, der kan beskrives som elnettets landeveje og villaveje. Vi modtager igennem opkrævningen fra din elleverandør den del af figuren, der er markeret med mørkeblå nuancer. Den del af regningen er et abonnement til os og en afgift for transporten af din strøm. 

Staten

Hvis vi sammenligner infrastrukturen for elnettet med vejnettet, så kan man sige, at staten står for elnettes motorveje. Det er Energinet, der ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark. De har ansvaret for at indpasse vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerheden og sikre lige markedsadgange til nettene (for el- og gas) i Danmark. Elafgiften, der er markeret med lyseblåt i diagrammet, går til staten.

Hvem er Energinet?

Energinet er en såkaldt TSO (Transmission System Operator) og fungerer som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. De poster på din elregning der går til staten, støtter blandt andet Energinets drift og sikring af det danske elnet. I figuren er det den del, der er farvet i lyseblå nuancer, som går til staten og herunder Energinet. Du kan læse mere om Energinet og deres opgaver her.

Hvis du vil vide mere….

Så kan vi anbefale, at du henter ”Din elguide” på Dansk Energis hjemmeside. Der kan du læse om produktion af strøm i Danmark, sammensætningen af strømmen fra forskellige energikilder, priser på diverse poster på din regning, følge strømmen fra produktion til din stikkontakt – og meget mere!

Gå til Dansk Energis hjemmeside her

keyboard_arrow_up