Forstyrrelser på elnettet medfører fejl på din elregning

Støj eller forstyrrelser i elnettet betyder, at Evonet ikke kan foretage fjernaflæsning af elmålere i det forstyrrede område. Det betyder, at kunder, der bor i det påvirkede område, kan risikere fejl på elregningen. Støjen kan påvirke alt fra en enkelt husstand til et stort boligområde.

Støjen opstår typisk i strømforsyningen til en tilsluttet elektrisk genstand. Vi har her illustreret et eksempel på en tilsluttet elektrisk brugsgenstand, hvor strømforsyningen er funktionel og ikke støjende.

Støjen opstår typisk i strømforsyningen til en tilsluttede elektrisk genstand. Vi har her illustreret et eksempel på en tilsluttet elektrisk brugsgestand, hvor strømforsyningen er defekt og støjende. Når støjen overstiger en vis grænse, kan Evonet ikke fjernaflæse elmålerene hos dig eller ved de nærliggende kunder. Støjgrænsen er A-Band: 9 – 95 kH

Hvor kommer støjen fra?

Alle elektriske produkter skaber en vis mængde støj. Der er regler for, hvor meget produkterne må støje. Det er producenterne, der har ansvaret for, at et elektrisk produkt lever op til reglerne og ikke støjer mere end det tilladte. I nogle tilfælde kan elektriske produkter dog udsende mere støj, end de må - det kan f.eks. skyldes en produktionsfejl eller en overbelastning af produktet. 

Herved sender produktet støj ud på elnettet, og afhængig af hvor meget støj produktet udsender, sker der en forstyrrelse på elnettet. Forstyrrelsen kan skabe alt fra påvirkning af signaler - f.eks. tv, internet og elmåleraflæsninger - til ødelægende forstyrrelser på andre elektriske produkter både hos dig og dine naboer.

Hvad gør vi ved støj?

Du kan ikke selv mærke eller høre støjen - og den er fuldstændig ufarlig. Derfor har du meget ringe mulighed for at opdage støjen selv, og det forventer vi heller ikke, at du gør.

Hos Evonet finder vi selv den støj, der forstyrrer vores målerhjemtagelsesudstyr. Vi kontakter dig efterfølgende, hvis vi finder støj fra din bolig,  som skaber risiko for fejl på din elregning. Viser det sig, at et af dine elektriske produkter forårsager støj, er du forpligtet til at udskifte det eller afhjælpe støjen på anden vis. 

 

Dine forpligtelser og muligheder

Vi vil gerne hjælpe dig med rådgivning og vejledning, og vores undersøgelse af støj fra din husstand er gratis. Men da du selv er ansvarlig for dine elektriske produkter, kan vi kræve, at du afhjælper fejlen for egen regning, hvis de skaber støj på elnettet. Vi udleverer gerne dokumentation for støjmålingen i produktet, så du kan bruge det til at få ombyttet dit produkt ved producenten indenfor garantiperioden.

Hvis du ikke udskifter produktet indenfor den tidsfrist, som vi aftaler med dig, er Evonet nødt til at afbryde din elforsyning. Herefter leveres der ikke strøm på din adresse.

  • Spørgsmål: For yderligere forklaring omkring støj kan du kontakte os på 75187000
  • Støjproblemer: Har vi kontaktet dig angående støjproblemer, som skal undersøges nærmere, kan du kontakt vores afdeling 'Planlægning & Dokumentation' for nærmere aftale på 7518 8190
  • Dokumentation: Har du brug for dokumentation for støjmåling i et af dine produkter, kan du kontakte vores afdeling 'Planlægning & Dokumentation' på 7518 8190
  • Ønsker du at læse mere om støj på elnettet, så se her.

Giv et Praj

​Du kan hjælpe os med at sikre hurtig udbedring.

Evonet har tilmeldt sig den landsdækkende app ’Giv et Praj’, som flere energi- og forsyningsselskaber samt kommuner bruger til at gøre det lettere for kunder og borgere at indberette fejl og mangler.
 
Med app’en ’Giv et Praj’ kan du give os direkte og hurtig besked, hvis du opdager fejl og mangler på vores anlæg og installationer. Da vi er meget interesserede i, at vores kabelskabe og forsyningsanlæg er i så god en stand som muligt – både i forhold til sikkerhed, funktion og fremtoning - er det rigtig godt med hjælp til at sætte hurtigt ind, hvis der opstår fejl.
 
Med app’en giver du et praj, der består af et foto med GPS-koordinater, som du tager af tingen eller hændelsen og derefter tildeler en kategori samt en tilhørende (valgfri) kommentar. Jo bedre foto og beskrivelse, jo lettere har vi ved at reagere på det. 'Giv et Praj' bruger din smartphones GPS til at lokalisere dit praj, bestemme modtageren og vise din placering på et kort. Er placeringen ikke korrekt, kan du selv ændre den i kortet.

Er du installatør? Så ser du problemet før os

Som installatør er du ofte i berøring med vores forsyningsanlæg og anlægsdele f.eks. i forbindelse med tilslutning af et stikkabel i et forsyningsskab. Hvis du opdager en fejl under dit arbejde eller på anden vis, vil vi meget gerne høre fra dig. Her er app’en ’Giv et Praj’ et både effektivt og hurtigt middel.

 

keyboard_arrow_up