Dit forbrug

Her finder du som elkunde information omkring dit elforbrug. Dit forbrug afregnes igennem din elleverandør, så du skal altid henvende dig til dem, hvis der er spørgsmål vedr. din regning, din kWh pris eller dit elforbrug generelt.

Vores nettariffer og abonnementer opkræves via din elleverandør på din elregning.

Du kan finde Evonets priser og tariffer her

Reduceret elafgift

Privatboliger, der er registreret som elopvarmet helårsbolig (i BBR-registret), er berettiget til reduceret elafgift. Er din bolig ved en fejl ikke registreret som elopvarmet helårsbolig, skal du tage kontakt til din elleverandør.

Hvis du er berettiget til reduceret elafgift, får du nedsættelse i afgiften i det forbrug, der ligger ud over 4.000 kWh om året. Det er altså ikke hele dit elforbrug, du får nedsat afgiften på. Reduktionen i elafgiften justeres årligt. Hvis du vil have mere information omkring reduceret elafgift, eller hvor mange kWh du bruger årligt, skal du tage kontakt til din elleverandør. 

OBS: Du kan læse mere om reduceret elafgift på BBR.dk

Din elmåler

I Evonets netområde vil alle elkunder få en fjernaflæst elmåler installeret inden udgangen af 2018. Langt de fleste elkunder har allerede en fjernaflæst elmåler, og de skal derfor ikke selv aflæse og melde forbrug ind til Evonet.

Du kan finde mere information om din elmåler her

Nybyg og udvidelse af installation

Når der skal bygges nyt eller bygges til, skal installationen enten oprettes helt fra ny eller måske udvides i forhold til den eksisterende installation. Derfor skal du tage kontakt til en elinstallatør, der kan hjælpe med tilmeldingen til Evonet.

Du kan se priserne for tilslutning her

Producerer du selv strøm med solceller eller andre former for elproduktion?

Overvejer du at få et solcelleanlæg? En vindmølle? Eller skal du have tilsluttet/oprettet en anden form for elproducerende anlæg? Så skal du tilmelde dit anlæg til elnettet.

Vi har samlet noget information, omkring det du skal foretage dig her

keyboard_arrow_up